De Leemveldhoeve

in Oud-Dilsen

 

 

(Klik op een foto om te vergroten)

 

Winter 2012-2013: de fencing van kastanje-twijgen en meidoorn-haag.

 

Zicht vanaf de Stokkemerbaan op de monumentale dwarsschuur uit 1680 en de schob

 

Rik en Marleen Paumen - die opgroeide op de hoeve- bij het opruimen van de verwilderde vlierbesstruiken - augustus 2012.

 

Anita zet de grote middelen in bij het opruimen van de overwoekerde moestuin.

 

Trees...

 

Anita Swennen en Rik Stryckers

De restauratie.

 

Sedert de aankoop in mei 2012 zijn Rik en Anita Stryckers-Swennen in de weer met de bespreking en finalisering van de onderhouds- en restauratieplanning van de Leemveldhoeve onder leiding van de deskundige architect Peter Rutten uit Stokkem. In januari 2013 werden de plannen besproken met Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Conform het advies van het Studiebureau Monumentenzorg zal de gedeeltelijk nog af te lezen indeling van het hoeve-interieur met de herd, de kamer, de voorstal, de stal en het bakhuis bewaard blijven. De aanpassing aan het hedendaags wooncomfort zal geen afbreuk doen aan de historische waarde en de beleving van de hoeve. Zo zullen de water-, gas-, verwarmings- en electriciteitsleidingen in de verhoogde houten vloer ingewerkt worden waarbij de waardevolle vloertegels worden ontzien en gespaard. De grote haard of herd wordt in zijn oude glorie gerestaureerd en zal in de nieuwgevormde woonruimte terug een aantrekkelijk middelpunt zijn. Het bakhuis wordt vakkundig gerestaureerd en in zijn oorspronkelijke staat bewaard waarbij de zeer waardevolle bakoven functioneel zal hersteld worden. De geur van versgebakken brood zal terug over het Leemveld waaien (Anita bakt als de beste).

 

De monumentale schuur vormt de tweede fase van de restauratie. Dit gebouw dat dateert van 1680, zal niet worden verbouwd. Het zal na instandhoudings- en onderhoudswerken integraal in zijn huidige staat worden bewaard waardoor het functioneel kan gebruikt worden als vergader- of tentoonstellingsruimte, als prachtig decor voor buurtfeesten e.d.m.

Ondertussen is het voorheen totaal verwaarloosde buitenerf grondig onder handen genomen. De metershoge verwilderde vlierbes- en meidoornstruiken werden gerooid, de grond werd omgeploegd en ingezaaid.

Dankzij de deskundige en daadwerkelijke hulp van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de Nationale Boomgaardenstichting werd de fruitboomgaard aan de westzijde van de hoeve aangeplant en ook de nieuwe meidoornhagen samen met de ecologische kastanjehouten omheining.

 

Leemveldhoeve 1980, de nog werkende hoeve van boer Paumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorheen toegemetste centrale haard in zijn oorspronkelijke toestand.

 

 

Contact: info@leemveldhoeve.be

 

 

 

Hof Ter Leemveld, Stokkemerbaan 12,

3650 Dilsen-Stokkem

 

 

 

De Leemveldhoeve aan de Stokkemerbaan nr. 12 in Dilsen-Stokkem behoort tot het historisch onroerend erfgoed en het cultureel erfgoed. Niet alleen vanwege haar intrinsieke waarde, maar ook vanwege haar verbondenheid met het omliggende landschap. Vele eeuwen lang werd vanuit deze boerderij het landschap op het Leemveld aan de Maas in cultuur gebracht, bewerkt en beheerd.

De Leemveldhoeve is waardevol omwille van de gaafheid van haar totaalconstellatie met bijgebouwen rond een binnenhof en het nog steeds bestaande omgevende buitenerf. Aanpassingen van haar oorspronkelijke aanlegvorm van langgestrekt over U-vormig tot semi-gesloten uitbreidingen of verkleiningen doen geen afbreuk aan de waarde van haar constructie, maar zijn uitingen van de bouwevolutie en eisen die door haar bedrijfsvoering werden gesteld.

 

De Leemveldhoeve is cultuurhistorisch waardevol omdat ze op een plek staat die veel betekende voor de geschiedenis van de Maasvallei. Het historisch belang van de hoeve als afhankelijkheid van het allodiale goed Keizersberg, als zetel van de heerlijkheid Dilsen en als voormalige verblijfplaats van de stadhouder en boswachters draagt hiertoe bij. Daarnaast is ook de inplanting van de Leemveldhoeve niet toevallig. De nabijheid van de bossen en de ligging van de hoeve aan de riviermeander van de Maas bood uitstekende verdedingingsmogelijkheden, bovendien was de alluviale leemgrond op grind in het overstromingsgebied van de Maas landbouw-kundig erg aantrekkelijk en vormde de Maas van de 15de tot de 19de eeuw een belangrijke waterweg voor het transport van goederen. Anderzijds bood ook de heirbaan tussen Nijmegen en Tongeren (heden Stokkemerbaan) veel potentieel als aanvoerweg van stedelijke producten en afvoerweg van de eigen landbouwproducten. (Bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van de Leemveldhoeve te Dilsen-Stokkem, Deel I, Caroline Vandegehuchte, Studiebureau Monumentenzorg).

 

 

 

 

Rode pijl: Hof ter Leimveld of Leemveldhoeve.

 

 

 

 

De relatief goed bewaarde bakoven in het bakhuis. Links van de constructie is er een overwelfde "tunnel" naar de paardenstal. Deze tunnel vertrekt vanuit de sintelkelder onder de oven en zou verder doorlopen tot onder het woongedeelte...

Copyright © All Rights Reserved